Förebygg stress

 

Dagens samhälle frambringar stress. Det är svårt som familj att hinna med allt. Man måste konstant prioritera och omprioritera. Hur förebygger man stress i familjen?Som förälder har man ofta inte mycket tid över visar statistiken. Det är helt enkelt otroligt mycket att hålla koll på. Man förväntas hinna med allt – laga mat, städa, jobba, helst träna och även ha lite tid över åt att vara med sin partner och njuta av livet. Hur hinner man med allt när man även har ett eller flera barn som kräver både energi och tid dagligen?

Följ ditt schema

Det är otroligt viktigt med ett schema. Satsar man tid på att planera det man bör göra, ökar chansen att hinna göra saker avsevärt. Det gäller att justera, följa upp och optimera det man har planerat så att man till slut vet hur det perfekta schemat ser ut för dig och din partner.Det finns dock en viktig aspekt som man oftast glömmer här. Tid som ägnas åt barnen och deras aktiviteter läggs in i schemat. Det dyker dock hela tiden upp nya planer som har med barnen att göra. Det är lätt att missa något och din partner blir ofta missnöjd med din planering.

Schema även för barnen

Det finns en bra lösning på det problemet och det är att göra ett aktivitetsschema för barnen. På det sättet behandlas barnen som likvärdiga medlemmar i familjen. De lär sig planera sin egen tid när det går och ta ansvar. Den viktigaste fördelen ligger dock i att det blir betydligt enklare att justera och planera egna scheman om man har ett tydligt aktivitetsschema för barnen framför sig.På det sättet missar man knappast något som har med barnen att göra och det gör att stressen i ditt liv gradvis minskar.

Veckomöten hjälper

Ett tips till är att ha veckomöten där hela familjen är med. På dessa möten kan ni både diskutera veckan som har gått och planera veckan som kommer. Klagomål och förslag kan presenteras just under dessa möten. Om ni slipper diskussioner om vad som gått snett under veckans gång, kan ni på ett bättre sätt fokusera på att lösa problemen som plötsligt har dykt upp. Då vet ni att ni går igenom problemen vid ett veckomöte slipper ni vara arga på varandra i onödan. Dessutom får ni extra tid för att förbereda en konstruktiv förklaring till varför något gått fel och utifall ni gjort någon av era familjmedlemmar missnöjd.