Dela på arbetet

 

sh_cleaning_bathroom_home

En av de vanligaste orsakerna till bråk i ett förhållande är hushållsarbetet. Oftast handlar det om hur mycket varje part gör och vem som utför vilka arbetsuppgifter, så borde vi inte lägga ner mer tid på att hitta en lösning som gör att vi slipper bli oense hela tiden?Det första steget är att kunna prata om det, om man försöker att stressa fram en lösning så blir det ofta inte ett bra resultat. Det är viktigt att ta sig tid att uttrycka hur man känner och tänker om hushållsarbetet samtidigt som man utan att avbryta eller döma lyssnar på vad sin partner har att säga.Nästa steg blir att hitta en uppdelning som passar er. Det finns ingen modell som fungerar för alla utan ni måste utgå från era egna behov och önskemål. Det handlar om att kunna kompromissa, att båda parterna är villiga att ibland göra saker som man helst vill att den andra ska ansvara för. De uppgifter som ingen av er vill göra kanske ni kan turas om med eller så kan ni göra den tillsammans, det viktigaste är att ni är nöjda med upplägget.Efter att ni har bestämt hur ni vill ha det så gäller det att jobba för att de besluten ska efterlevas. Det kan ske genom att till exempel ha påminnelser i telefonen eller en almanacka och vid behov skriva upp när en uppgift är utförd för att slippa bli oense om vem som gjorde det sist.